Fejezetek: Előszó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kronológia Képek Zusammenfassung RÉSUMÉ Compendio Villa Gerechen

Sz.Koncz István

Villa Gerechen

Bamba Club Görcsöny 2000.

Előszó

Felhasználom a kínálkozó alkalmat, hogy a millenniumi ünnepségsorozat és e könyv megjelenése alkalmából köszöntsem Görcsöny község polgárait valamint, azokat is, akik innen egykor elszármaztak.
Különösen nagy tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm mindazokat, akik akár szellemileg, akár egyéb tehetségükkel hozzájárultak a falu gazdasági, kulturális és általános fejlődéséhez.
Hazánk ezer éves államiságát ünnepelve szent hittel fordulunk egy ezredév magyar történelme felé, hogy István király szellemével túljuthassunk azokon a küzdelmeken, amelyek európaiságunk méltó elismerését helyezik kilátásba.
Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget és jó munkát:

Grünwald Géza
polgármester

A régi kínaiak szerint, ha az ember meleg, nyári éjszakákon lenéz egy völgybe, és úgy látja, remeg a levegő, e káprázatban voltaképpen a völgy szellemével találkozik.
Sok évvel ezelőtt a focipálya felől láttam meg először a mi szellemünket. Barátságos volt és megbízható. Ott lebegtek benne a valaha élt görcsönyiek mind, ott lebegtek benne a barátaim, azok, akik maguk közé fogadtak, és ott lebegtem benne már én.
A hely szelleme - írta valahol Jókai Anna - nem pusztul el.
Ez a hit éltet. És ebben a reményben szerkesztettem a görcsönyi a falutörténetet.
Hogy éljünk, szellemünk hogy maradjon - ehhez kérem a Jóisten segítségét. Még szükségünk lehet rá.

Sz.Koncz István
laudator temporis acti

Régi tapasztalatom - magam is jó néhány helytörténeti munka szerzője, szerkesztője és irányítója - hogy sokat fecsegve, szerkesztetlenül, vasvillára hányva írni mindenki tud, de tömören és szépen igencsak kevesen. Éppen ezért volt nagy élmény a kézirat elolvasása, mert szerzője nemcsak ragyogó stílusú író, hanem szakmailag is korrekt, jók ritikai érzékkel rendelkező lokálpatrióta, aki már az induláskor tudta, hogy mit, kinek fog írni.
Az élvezetes stílusban megírt falutörténet legnagyobb érdeme, hogy első szintézise a mikrorégiónak; nem vész el a jelentéktelen részletekben, ugyanakkor kis dolgokra is odafigyel anélkül, hogy az olvasót unalomba kergetné.

Dr. Stirling János

Kontrollszerkesztő: Cseri László
Lektorálta: Prof. Dr. Stirling János a Szent István Akadémia főtitkára
A borító grafikáját a Munkácsy-díjas Somogyi Győző készítette
A fejezetcímek alapjául szolgáló verseket Demjén Ferenc írta

A kötet megjelenését - a Bamba Club, Görcsöny tagjainak anyagi összefogása mellett - az alábbi cégek, magánszemélyek, intézmények támogatták:
Ádám és Társa autószerviz, Antal Tamás vendéglős, Kastélypark Vendéglő, Bata József szigetelő mester, Bornus Nyomdaipari Szolgáltató Kft., Pécs, Bucca Simonné pirotechnikus, Bucca Kft., Csille József és Zsolt - Görcsöny Televízió, Dallos Ibolya könyvelő, Dömös Géza területi értékesítési vezető, Doge 97 Bt., Dudás Istvánné kereskedő, Fehér Dezsőné, Ildikó - Fehér Mini ABC, Görcsöny Község Önkormányzata, Görcsönyi Nyugdíjas Klub, Gyutai Carrier Üzemanyagtöltő Kft., Hegyi Antalné takarmány-értékesítő, Kisgyörgy Lajosné - Mini Casino, Kosin Endréné kiskereskedő, Kovács-Urbán Reisen, Murai József szobafestő mester, Muszung Mónika fodrászmester, Dr. Örkényi Zoltán állatorvos, Ruppert Antal - Görcsönyi Tüzép, Szávics Sándor - Látványpékség, Urbán Ferenc személyszállító kisiparos, Urbán Ferencné kereskedő
valamint Görcsöny Polgárai.

következő Villa Gerechen